Nazwa operacji: ,,I ty możesz zostać wilkiem morskim’’.
Zakup łodzi motorowej do przybrzeżnego morskiego transportu pasażerskiego i organizacji warsztatów na wodzie.

Operacja mająca na celu rozwój działalności gospodarczej poprzez stworzenie nowej usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów zajęciowych w oparciu o wykorzystanie łodzi motorowej i środowiska naturalnego jakim jest morze, świadczeniem usług przybrzeżnego morskiego transportu pasażerskiego oraz stworzeniu 1 miejsca pracy dla osób z grup defaworyzowanych w skali średniorocznej do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Planowanym efektem operacji będzie rozwój działalności oraz stworzenie miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej.